Riyaziyyat 8, 9 və 10-cu siniflər

Riyaziyyat 8, 9 və 10-cu siniflər
01 aprel 2023

8-ci sinif RİYAZİYYAT
 • Natural ədədlər
 • Çoxluqlar
 • Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər    
 • Nisbət. Tənasüb. Faiz 
 • Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər 
 • Həndəsənin əsas anlayışları 
 • Üçbucaqlar 
 • Pifaqor teoremi
 • Birdəyişənli tənliklər. Kvadrat tənliklər 
 • Çevrə 
 • Dördbucaqlılar 
 • Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
 • Rasional ifadələr 
 • Fiqurların sahəsi və həcmi 
 • Rasional tənliklər 
 • Tənliklər sistemi 
 • Simmetriya. Fiqurların oxşarlığı 
9-cu sinif RİYAZİYYAT
 • Natural ədədlər
 • Çoxluqlar
 • Adi və onluq kəsrlər
 • Nisbət. Tənasüb. Faiz
 • Nisbət. Tənasüb. Faiz
 • Həndəsənin əsas anlayışları
 • Həqiqi ədədlər
 • Rasional ifadələr
 • Çevrə
 • Kvadrat köklər. Rasional üstlü qüvvət
 • Birdəyişənli tənliklər
 • Tənliklər sistemi
 • Dördbucaqlılar
 • Çoxbucaqlılar
 • Bərabərsizliklər
 • Fiqurların sahəsi. Çoxüzlülər (Düzbucaqlı paralelepiped, kub)
 • Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
 • Funksiyalar və qrafiklər
 • Koordinatlar metodu
 • Diaqramlar. Statistika
 • Ehtimal
 • Vektorlar
10-cu sinif RİYAZİYYAT
I və II qrup
 • Natural ədədlər
 • Çoxluqlar
 • Adi və onluq kəsrlər
 • Nisbət. Tənasüb. Faiz
 • Həndəsənin əsas anlayışları
 • Həqiqi ədədlər
 • Üçbucaqlar.
 • Rasional ifadələr
 • Çevrə
 • Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
 • Birdəyişənli tənliklər
 • Tənliklər sistemi
 • Dördbucaqlılar
 • Çoxbucaqlılar
 • Bərabərsizliklər
 • Fiqurların sahəsi
 • Silsilələr
 • Funksiyalar və qrafiklər
 • Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
 • Triqonometrik funksiyalar və toplama düsturları
 • Triqonometrik tənliklər
 • Vektorlar. Koordinatlar metodu
 • Kompleks ədədlər
 • Üstlü və loqarifmik funksiyalar

10-cu sinif RİYAZİYYAT
III və IV qrup
 • Natural ədədlər
 • Çoxluqlar
 • Adi və onluq kəsrlər
 • Nisbət. Tənasüb. Faiz
 • .Həndəsənin əsas anlayışları
 • Həqiqi ədədlər
 • Üçbucaqlar
 • Rasional ifadələr
 • Çevrə
 • Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
 • Birdəyişənli tənliklər
 • Tənliklər sistemi
 • Dördbucaqlılar
 • Çoxbucaqlılar
 • Bərabərsizliklər
 • Fiqurların sahəsi
 • Silsilələr
 • Funksiyalar və qrafiklər
 • Hərəkət. Fiqurların oxşarlığı. Simmetriya
 • Triqonometrik funksiyalar və toplama düsturları
 • Triqonometrik tənliklər
 • Vektorlar. Koordinatlar metodu