+994 24 2460527
shekikurslari@gmail.com

 

2,3,4 -cü sinif imtahan mövzuları

II sinif

Azərbaycan dili

* Kitab (səs və hərf)

* Mehriban səma

*Dilarə (sait və samit səslər)

* Xoşbəxtlik nədir

* Müəllim (heca)

* İki güzgü

* İki uşaq (sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi)

* Kompüter oyunu

* Elan (lüğətdən istifadə)

* Sehrli söz

* Üç bacı

* İki alma (sözlərin deyilişi və yazılışı)

* Şam

* Parkda hadisə (o, yoxsa a?)

* Sehrli torba (deyiliş zamanı səslərin artması)

* Yaşıl fincan (deyiliş zamanı səslərin azalması)

* Dostum Lətif (deyiliş zamanı sözün sonunda səslərin dəyişməsi)

* Nə daha yaxşıdır? (deyiliş zamanı sözün ortasında səslərin dəyişməsi)

* Bağban və oğulları

* İsti ana qucağında (k samitinin tələffüzü)

* Üç ana, üç oğul

 

Riyaziyyat

100 dairəsində ədədlər Onluqlar,təkliklər

100 dairəsində ədədlər Ritmik sayma

100 dairəsində ədədlər Tək və cüt ədədlər

100 dairəsində ədədlər Ədədlərin müqayisəsi

100 dairəsində ədədlər Ədəd oxu üzərində məş.

100 dairəsində ədədlər 100-lük kvadrat

100 dairəsində ədədlər

İkir.-li ədədlə birr.-li əd-n top-ı,10-luq,yar.hal

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli əd-n çıx-ı.10-luq ayrılmayan hal

100 dairəsində toplama və çıxma

İkirəqəmli ədəd-n top-ı,10-luq yaranma. hal

İkirəqəmli ədəd-n çıx-ı,10-luq ayrılmayan hal

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

100 dairəsində toplama və çıxma

100 dairəsində top.və çıx.100-lük kvd.məş.

Məsələ həlli.Siyahı tutmaqla məsələ həlli

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması.10-luq yaranan hal

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin çıxılması.10-luq ayrılan hal

100 dairəsində toplama və çıxma

İkirəqəmli ədədlərin top-ı,10-luq yaranan hal

İkirəqəmli ədədlərin çıx-ı, 10-luq ayrılan hal

100 dairəsində toplama və çıxma

Top. və çıx. qarşılıqlı əlaqəsi. Məsələ həlli

 

 

 

 

Həyat bilgisi

Yenidən məktəbə

Yolda nəqliyyatda

Ailədə

Davranış mədəniyyəti

Gün rejmi

Sağlamlıq nədir? Sağlam olmağın yolları

Yoluxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?

 

Məntiq

Şifrəli əməllər

Şəkillər

 

 

 

İngilis dili

Unit 1. Greeting. Lesson 1. Nice to meet you

Unit 1. Greeting. Lesson 2. See you later

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. Countries

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities

Unit 3. Family. Lesson 1. My family

Unit 3. Family. Lesson 2. Professions

 

 

III sinif

Riyaziyyat

Vurma və bölmə vərdişləri

6-ya vurma və bölmə

7-yə vurma və bölmə

8-ə vurma və bölmə

9-a vurma və bölmə

10-a vurma və bölmə

Vurma və  bölmə vərdişləri

Qalıqlı bölmə

Qalıqlı bölmə. Məsələ həlli

1000 dairəsində ədədlər. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər.

1000 dairəsində ədədlər. Üçrəqəmli ədədlərin müqayisəsi.

Onluqlara və yüzluklərə qədər yuvarlaqlaşdırma

1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılmayan hal.

1000 dairəsində toplama. Təkliklərin cəmindən yeni onluq yaranan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq ayrılan hal.

 

 

İngilis dili

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 1

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 2

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 3

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 4

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 5-6

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 7-8

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 9-10

 

 

Azərbaycan dili

 

* Anaya məktub

* Məktəbdə bir gün

* Eşitmək və dinləmək

* Uşaqların nağılı

* Otuz altı, altı (qalın və incə saitlər)

* Beş bacının qardaşı (dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər)

* “Hə”, yoxsa “bəli”?

* İki alma

* Yolda hadisə

* Tam məxfi

* Yaşıl karandaş (kar və cingiltili samitlər)

* Qələm

* Qənaətçilik

* Qeybət (əsərin mövzusu və ideyası)

* Qartalın təşəkkürü (sözlərin deyilişi və yazılışı)

* Ağıllı qarışqa

* Cəmil + Mahir = ...

* Atanın oğluna nəsihəti

* Tənha qu quşu

* Üç oğlan (dialoq)

* Şar

* Ballı və Vız-vız (mətnin hissələri)

* Yaxşılığa yaxşılıq

* Nəbi və Tahir

 

Məntiq

Şifrəli əməllər

Şəkillər

 

 

 

IV sinif 

 

Riyaziyyat

1 000 000 dairəsində ədədlər

1 000 000 dairəsində ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi

1 000 000 dairəsində ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma

1 000 000 dairəsində ədədlər. Bir milyon nə qədər böyük ədəddir?

1000000 dairəsində toplama və çıxma. Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Çoxrəqəmli ədədləri toplama

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Sütunla yazmaqla çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma.

Cəmə görə mühakimə yolu ilə məsələ həlli

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görə məchulların tapılması

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Ardıcıl ədədlərin cəminə aid məsələlər

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. ...Dəfə çox, ... dəfə az müqayisəsinə görə

Vurma əməlinin xassələri. Yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsi.

Vurma əməlinin xassələri. Paylama xassəsi

İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətin ikirəqəmli olduğu hal

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Ədədi orta

 

İngilis dili

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.

Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.

Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.

Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.

Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.

 

Azərbaycan dili

 

* Futbol topu

* Baba və nəvə (Sözün yazılışı və tələffüzü)

* “Beş” qiyməti (Ahəng qanunu)

* Kitab daha maraqlıdır

* Ruminin məsləhəti (Kök və şəkilçi)

* Birinci addım (Şəkilçilərin deyilişi və yazılışı)

* Ən qiymətli (Sözün fonetik təhlili)

* Tom özünü fəda edir

* Natiqlik məharəti haqqında

* Az danışmağın gözəlliyi (Nitq hissələri)

* Sözün qüdrəti

* Hikmət xəzinəsi

* Heydər Əliyevin kəlamları (Zərf )

* Azərbaycan – Türkiyə

* Bayrağım

* Əsgər marşı

* İtə ataram, yada satmaram!

* Çünki oldun dəyirmançı... (Zərfin mənaca növləri)

* Qədim yunan sözləri   (Omonimlər)

* Niyə “Siz” deyirik

* Öz arşınınla ölçmə

 

Məntiq

Şifrəli əməllər

Şəkillər