+994 24 2460527
shekikurslari@gmail.com

 

2,3,4 -cü sinif imtahan mövzuları

II sinif

Azərbaycan dili

 

* Kitab (səs və hərf)

* Mehriban səma

*Dilarə (sait və samit səslər)

* Xoşbəxtlik nədir

* Müəllim (heca)

* İki güzgü

* İki uşaq (sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi)

* Kompüter oyunu

* Elan (lüğətdən istifadə)

* Sehrli söz

* Üç bacı

* İki alma (sözlərin deyilişi və yazılışı)

* Şam

* Parkda hadisə (o, yoxsa a?)

* Sehrli torba (deyiliş zamanı səslərin artması)

* Yaşıl fincan (deyiliş zamanı səslərin azalması)

* Dostum Lətif (deyiliş zamanı sözün sonunda səslərin dəyişməsi)

* Nə daha yaxşıdır? (deyiliş zamanı sözün ortasında səslərin dəyişməsi)

* Bağban və oğulları

* İsti ana qucağında (k samitinin tələffüzü)

* Üç ana, üç oğul

* Bayraqlar (söz və onun mənası)

* Üçrəngli bayraq

* Əbədi məşəl (ad bildirən sözlər)

* Vətən (-lar, -lər hissəciklərinin çoxluq bildirməsi)

* Rənglərin anası

* Novruz bayramı (ad bildirən bəzi sözlərin böyük hərflə yazılması)

* Azərbaycan əlifbası

* Qədim xalça

* Çahargah əfsanəsi (yaxın mənalı sözlər)

* Ayı və şir

* Heyvanlar necə qorunurlar (əlamət bildirən sözlər)

* Şir və siçan

* Dəvələr

* Quşlar

* Qayğıkeş valideynlər (hərəkət bildirən sözlər)

* Qazlar

* Siçanla qurbağanın dostluğu

* Qurbağalar

* Quyruq nəyə gərəkdir

* Fillər

* Xilaskar it

* Papaqçı və meymunlar

* Dovşanın adı

* Adsız mətn

* Təzə il

*Rəhmli küçük (Mürəkkəb sözlər və onların yazılışı)

* Kim islandı yağışda

* Yalançı tülkü

* Şəhidlər xiyabanı

* Zarafat

 

 

 

 

 

 

Riyaziyyat

 

100 dairəsində ədədlər Onluqlar,təkliklər

100 dairəsində ədədlər Ritmik sayma

100 dairəsində ədədlər Tək və cüt ədədlər

100 dairəsində ədədlər Ədədlərin müqayisəsi

100 dairəsində ədədlər Ədəd oxu üzərində məş.

100 dairəsində ədədlər 100-lük kvadrat

100 dairəsində ədədlər

İkir.-li ədədlə birr.-li əd-n top-ı,10-luq,yar.hal

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli əd-n çıx-ı.10-luq ayrılmayan hal

100 dairəsində toplama və çıxma

İkirəqəmli ədəd-n top-ı,10-luq yaranma. hal

İkirəqəmli ədəd-n çıx-ı,10-luq ayrılmayan hal

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

100 dairəsində toplama və çıxma

100 dairəsində top.və çıx.100-lük kvd.məş.

Məsələ həlli.Siyahı tutmaqla məsələ həlli

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması.10-luq yaranan hal

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin çıxılması.10-luq ayrılan hal

100 dairəsində toplama və çıxma

İkirəqəmli ədədlərin top-ı,10-luq yaranan hal

İkirəqəmli ədədlərin çıx-ı, 10-luq ayrılan hal

100 dairəsində toplama və çıxma

Top. və çıx. qarşılıqlı əlaqəsi. Məsələ həlli

Pullarımız. Qəpik pullar

Pullarımız. Alın və ödəyin

Pullarımız.Manat

Pullarımız. Manat və qəpik

Məsələ həlli. Pul qalığı

Mötərizəli ifadələr

Tez hesablama bacarıqları

Tez hesablama bacarıqları

Toplayın 100 olsun,100dən çıxın

Məsələ qurun.Məsələ həlli

Həndəsi fiqurlar.Düz xətt,şüa,bucaq

Həndəsi fiqurlar.Kvadrat,düzbucaqlı, üçbucaq

Həndəsi fiqurlar

Həndəsi fiqurlar,Kub,silindr,konus,kürə

Həndəsi fiqurların üzləri

Həndəsi fiqurların üzləri,tilləri və təpələri

Əşyanın yeri

Ümumiləşdirici tapşırıqlar

Təqribi hesablamalar

 

 

 

 

 

Həyat bilgisi

 

Yenidən məktəbə

Yolda nəqliyyatda

Ailədə

Davranış mədəniyyəti

Gün rejmi

Sağlamlıq nədir? Sağlam olmağın yolları

Yoluxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?

Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır

Qəza baş verərsə

Yer kürəsi

Üfüqün cəhətləri

Günəş, hava, su, torpaq

Canlılar aləmi

Ətraf mühit

Temperatur və onun ölçülməsi

Təbiətdə suyun dövranı

 

 

Məntiq

 

Şifrəli əməllər

Şəkillər

Cədvəllər

Ardıcıllıq

 

 

 

 

İngilis dili

 

Unit 1. Greeting. Lesson 1. Nice to meet you

Unit 1. Greeting. Lesson 2. See you later

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. Countries

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities

Unit 3. Family. Lesson 1. My family

Unit 3. Family. Lesson 2. Professions

Unit 4. Numbers. Lesson 1. How many …?

Unit 4. Numbers. Lesson 2. Count to 20

 

Unit 4. Numbers. Lesson 3. Shapes

Unit 5. School. Lesson 1. School objects

Unit 5. School. Lesson 2. Our school

Unit 6. Colours. Lesson 1. Objects and colours

Unit 6. Colours. Lesson 2. These, those

Unit 7. Clothes. Lesson 1. A pair of…

Unit 7. Clothes. Lesson 2. Weather and clothes

 

 

III sinif

 

Riyaziyyat

 

Vurma və bölmə vərdişləri

6-ya vurma və bölmə

7-yə vurma və bölmə

8-ə vurma və bölmə

9-a vurma və bölmə

10-a vurma və bölmə

Vurma və  bölmə vərdişləri

Qalıqlı bölmə

Qalıqlı bölmə. Məsələ həlli

1000 dairəsində ədədlər. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər.

1000 dairəsində ədədlər. Üçrəqəmli ədədlərin müqayisəsi.

Onluqlara və yüzluklərə qədər yuvarlaqlaşdırma

1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranmayan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılmayan hal.

1000 dairəsində toplama. Təkliklərin cəmindən yeni onluq yaranan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq ayrılan hal.

1000 dairəsində toplama. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal.

1000 dairəsində çıxma. Onluq və yüzlük ayrılan hal.

1000 dairəsində çıxma. Azalanın təkliklər və onluqlar mətrəbəi vahidlərinin sayının 0 olduğu hal.

1000 dairəsində toplama və çıxma. Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi.

Yüzlük kvadrat üzərində məşğələlər

Məsələ həlli. Məsələni izah edin.

Məsələ həlli. Məsələni cədvəl qurmaqla həll edin.

Məsələ həlli. Seçin, hesablayın, yoxlayın.

Məsələ həlli. Sonuncu məlumatdan başlayaraq həll edin.

 Məsələ qurma bacarıqları.

Pullarımız. Pulun hesablanması

Məsələ həlli

Pulun qalığı.

Paralellər və kəsişən düz xəttlər

Çoxbucaqlılar

Üçbucaqlar.

Dördbucaqlılar

Həndəsi fiqurlar.

Həndəsi fiqurlar. Kub, üzbucaqlı prizma, piramida, silindr, konus, kürə.

Həndəsi fiqurlar. Üzləri tilləri, təpələri

Fiqurların açılışı.

Fəza təsəvvürləri

Simmetriya

Çoxbucaqlının perimetri

Sahə təsəvvürləri

Ümumiləşdirici tapşırıqlar

Qiymətləndirmə

Tez hesablama bacarıqları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilis dili

 

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 1

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 2

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 3

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 4

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 5-6

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 7-8

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 9-10

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 11-12

 

Unit 1. Let's learn letters.  Lesson 13

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 1. My country

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities

Unit 2. Countries and nationalities. Lesson 2. Nationalities

Unit 3. Numbers. Lesson 1. From one to nineteen

Unit 3. Numbers. Lesson 1. From one to nineteen

Unit 3. Numbers. Lesson 2. From twenty to hundred

Unit 3. Numbers. Lesson 2. From twenty to hundred

 

 

 

Azərbaycan dili

 

* Anaya məktub

* Məktəbdə bir gün

* Eşitmək və dinləmək

* Uşaqların nağılı

* Otuz altı, altı (qalın və incə saitlər)

* Beş bacının qardaşı (dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər)

* “Hə”, yoxsa “bəli”?

* İki alma

* Yolda hadisə

* Tam məxfi

* Yaşıl karandaş (kar və cingiltili samitlər)

* Qələm

* Qənaətçilik

* Qeybət (əsərin mövzusu və ideyası)

* Qartalın təşəkkürü (sözlərin deyilişi və yazılışı)

* Ağıllı qarışqa

* Cəmil + Mahir = ...

* Atanın oğluna nəsihəti

* Tənha qu quşu

* Üç oğlan (dialoq)

* Şar

* Ballı və Vız-vız (mətnin hissələri)

* Yaxşılığa yaxşılıq

* Nəbi və Tahir

* Hamıdan qəşəng

* Sərçə

* Ayın itməsi

* İki gül (sözün məcazi mənası)

* Gözlər (çoxmənalı sözlər)

* Təkər

* Təkərin tarixi

* Ağac  (sözün mənasını necə izah etməli)

* Leylək və Bülbül (nitq etiketləri)

* Qarağacın kölgəsi (nitq etiketləri, sözün sonunda bəzi samitlərin tələffüzü)

* Çox sevirəm

* Fitnə (mürəkkəb sözlərin yazılışı)

* Şahzadə və dilənçi

* Göyçək Fatma (isim – ad bildirən sözlər)

* Alı kişinin qisası

* Qaraca Çoban (Xüsusi isimlərin böyük hərflə yazılışı)

* Qavroş

* Balaca Karlson

* Qazanın ölməyi (sifət – əlamət bildirən sözlər)

* Qaraca qız

* Müdrik rəhbər

* Atatük niyə ağladı

* Şair və hökmdar (say – miqdar və sıra bildirən sözlər)

* Onluq say sistemi

 

 

Məntiq

 

Şifrəli əməllər

Şəkillər

Cədvəllər

Ardıcıllıq

 

 

 

 

IV sinif

 

Riyaziyyat

 

1 000 000 dairəsində ədədlər

1 000 000 dairəsində ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi

1 000 000 dairəsində ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma

1 000 000 dairəsində ədədlər. Bir milyon nə qədər böyük ədəddir?

1000000 dairəsində toplama və çıxma. Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Çoxrəqəmli ədədləri toplama

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma. Sütunla yazmaqla çıxma

1 000 000 dairəsində toplama və çıxma.

Cəmə görə mühakimə yolu ilə məsələ həlli

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görə məchulların tapılması

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Ardıcıl ədədlərin cəminə aid məsələlər

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. ...Dəfə çox, ... dəfə az müqayisəsinə görə

Vurma əməlinin xassələri. Yerdəyişmə və qruplaşdırma xassəsi.

Vurma əməlinin xassələri. Paylama xassəsi

İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətin ikirəqəmli olduğu hal

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Ədədi orta

Məsələ həlli. Tam-hissə modeli qurmaqla h/et

Yuvarlaq ədədlər üzərində vurma və bölmə

Hasili və qisməti təqribi hesabla

Tez hesablama vərdişləri

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Tez hesablama bacarıqları

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.Tez hesablama bacarıqları.

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismət neçə rəqəmlidir?

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman sıfır yazılır?

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə.Qalıqlı bölmə

Məsələ həlli . Hərəkətə aid məsələlər.

Məsələ həlli . Qarşı-qarşıya hərəkət

Məsələ həlli . Əks istiqamətli  hərəkət

Məsələ həlli . Eyni istiqamətli hərəkət

Hissələr, kəsrlər

Ümumiləşdirici tapşırıqlar

Uzunluğun ölçülməsi. Uzunluq vahidləri

Uzunluğun ölçülməsi. Təxmini ölçülər

Uzunluğun ölçülməsi. Uzunluq ölçülərinin kəsrlə ifadəsi

Uzunluğun ölçülməsi.

Uzunluğun ölçülməsi. Məsələ qurma bacarıqları

Kütlənin ölçülməsi

Məsələ həlli (Kütlənin ölçülməsi)

Kütlənin ölçülməsi. Kütlənin kəsrlə ifadəsi

Kütlənin ölçülməsi. Məsələ həlli

Tutumun ölçülməsi

 

 

İngilis dili

 

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.

Unit 1. School Again. Lesson 1. Welcome to school.

Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.

Unit 1. School Again. Lesson 2. At my uncle's.

Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.

Unit 1. School Again. Lesson 3. At the picnic.

Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.

Unit 1. School Again. Lesson 4. At the summer house.

 

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 1. My pen friend.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.

Unit 2. Countries and Nationalities. Lesson 2. The United Kingdom.

Unit 3. Food. Lesson 1. My favourite food.

Unit 3. Food. Lesson 1. My favourite food.

Unit 3. Food. Lesson 2. Green boy's food.

Unit 3. Food. Lesson 3. Cookies, cookies, cookies.

 

Azərbaycan dili

 

* Futbol topu

* Baba və nəvə (Sözün yazılışı və tələffüzü)

* “Beş” qiyməti (Ahəng qanunu)

* Kitab daha maraqlıdır

* Ruminin məsləhəti (Kök və şəkilçi)

* Birinci addım (Şəkilçilərin deyilişi və yazılışı)

* Ən qiymətli (Sözün fonetik təhlili)

* Tom özünü fəda edir

* Natiqlik məharəti haqqında

* Az danışmağın gözəlliyi (Nitq hissələri)

* Sözün qüdrəti

* Hikmət xəzinəsi

* Heydər Əliyevin kəlamları (Zərf )

* Azərbaycan – Türkiyə

* Bayrağım

* Əsgər marşı

* İtə ataram, yada satmaram!

* Çünki oldun dəyirmançı... (Zərfin mənaca növləri)

* Qədim yunan sözləri   (Omonimlər)

* Niyə “Siz” deyirik

* Öz arşınınla ölçmə

* Halal pul

* Qurucu (Sözün leksik və qrammatik mənaları)

* Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz

* Bir boşqab sıyıq (Köməkçi nitq hissələri)

* Ən böyük xəzinə  (Bağlayıcı)

* İlk dərs (Qoşma)

* Hədiyyə (Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi)

* İki qardaş (Yaxınmənalı köməkçi nitq hissələri)

* Hökmdar qardaşlar (Xitab)

* Kirpinin düz sözü

* Hazır yuva

* Niyə

* Qazların uçuşu (Cümlə üzvlərinin ifadə vasitələri)

* Meynə niyə ağlayır

* Üşümürmü, görəsən (Cümlədə söz sırası)

* Niyə məhz sual işarəsi

* Lampa niyə söndü

* Tülkü niyə suya girir

* Yarasa nə üçün gecə ova çıxır

* Yarasa

* İlanlar niyə rəqs edir

* Dünyagörmüş baba

* Möcüzələr niyə yox olur

* Peyvənd niyə vacibdir (Bərpa edilən mübtəda)

* Bağban sincab

* Üç mirvari

* Yoldaşlıq köməyi

* Qaraca qız və Ağca xanım (Miqdar sayları ilə işlənən isimlər)

 

 

 

 

 

Məntiq

 

Şifrəli əməllər

Şəkillər

Cədvəllər

Ardıcıllıq